» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ศูนย์การศึกษาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี (ศสร.) ร่วมกับสถาบัน Ministry of Love และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ผู้ให้การบริการปรึกษารายบุคคล สำหรับครู และเจ้าหน้าที่”
จำนวนผู้เข้าชม : 4,819 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2566