» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 1,523 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2566

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี