» กิจกรรมของโรงเรียน » วจนพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษาและระลึกถึงคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 1,352 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2566

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมวนจพิธีกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา และระลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา