โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

  THEPMITRSUKSA SCHOOL     


        


ภาพข่าว "เทพมิตร" "อนุบาล" การแต่งกาย ทำความดี "ลูกเสือ" "วงโยฯ"

ขออภัยในความไม่สะดวก


ปฎิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ - พฏษภาคม 2562


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


:: ประกาศ ::

    ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ( เพิ่มเติม )

- ประกาศโรงเรียน     - รายชื่อนักเรียน 1-27     - รายชื่อนักเรียน 28-54

                * กรุณา.. ดำเนินการมอบตัวนักเรียน ภายในวันที่ 6-7 เมษายน 2562 ก่อน 12.00 น.


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 ( เพิ่มเติม 2 )

- ประกาศโรงเรียน     - รายชื่อนักเรียน เพิ่มเติม 2    


ประกาศรายชื่อเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนสอบเข้า ม.1 และ ม.4 (ม.1 เริ่มตั้งแต่ห้อง 6-8) (ม.4 เริ่มตั้งแต่ห้อง 4-7)

- ประกาศโรงเรียน     - ม.1 ห้อง 6     - ม.1 ห้อง 6 ( เพิ่มเติม )    - ม.1 ห้อง 7    - ม.1 ห้อง 7 ( เพิ่มเติม )    - ม.1 ห้อง 8    - ม.1 ห้อง 8 ( เพิ่มเติม )

    - ม.4 ห้อง 4     - ม.4 ห้อง 5     - ม.4 ห้อง 6     - ม.4 ห้อง 7    


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เบอร์โทรศัพท์ 077-272-061

Facebook โรงเรียนเทพมิตรศึกษา : https://www.facebook.com/thepmitr.ac.th/

อนุบาลเทพมิตรศึกษา : https://www.facebook.com/thepmitrkids