» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จำนวนผู้เข้าชม : 11,214 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ต.ค. 2563

 วันที่ 12  ตุลาคม  2563  กลุ่มบริหารจิตตาภิบาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)  ณ  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา