» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 22,779 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2563

 วันที่ 22 ตุลาคม  2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัย จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่ายครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นในการจัดการศึกษา  ณ  ห้อง Music Room  ปฐมวัย  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา