» กิจกรรมของโรงเรียน » ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 32,079 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563

กลุ่มบริหารงานวิชาการประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัด "ค่ายกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษวิทย์-คณิต ระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช