» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ ๙
จำนวนผู้เข้าชม : 28,110 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 07 ธ.ค. 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา