» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนผู้เข้าชม : 42,249 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2563

 วันที่ 17-18 ธันวาคม  2563  กลุ่มบริหารงานปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสีระดับอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา