» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาวิชาทหาร
จำนวนผู้เข้าชม : 25,697 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2564

 วันที่ 27 มกราคม 2564 ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ และความเข้าใจในกลุ่มเยาวชน และนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีวิทยากรจากกองกิจการพลเรือนกองทัพบก ให้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารบกที่ 45 มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา