» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กิจกรรมขยะแลก สิ่งของ เช่น ไข่ไก่ น้ำยาเอนกประสงค์ ปุ๋ยไส้เดือน น้ำชีวภาพ (Em) ในวันที่ 17 ก.พ. 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 57,486 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2564

  

 กิจกรรมขยะแลก สิ่งของ เช่น ไข่ไก่ น้ำยาเอนกประสงค์ ปุ๋ยไส้เดือน น้ำชีวภาพ (Em) ในวันที่  17 ก.พ. 2564 

- ประถม เวลา 12.00 - 14.00 น.
- มัธยม  เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาลมัธยม หรือใต้ตึกดอนบอสโก