» กิจกรรมของโรงเรียน » ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ
จำนวนผู้เข้าชม : 25,958 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 05 ก.พ. 2564

 วันที่ 5 ก.พ. 2564 นายสุรชัย  อาจณรงค์ ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ จากนายพงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติดีด้าน "ความซื่่อสัตย์สุจริต" เก็บกุญแจรถจักรยานยนต์คืนนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างทีดีแก่สังคม.