» ข่าวประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดการรับสมัครนักเรียนประเถทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 65,824 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2564

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนประเถทโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา มีนโยบายเปิดรับสมัครนักเรียนประเภทโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อโดยจัดสรรให้ก้บนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำการศึกษา 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ติดต่อประสานงาน : ครูนันทิยา หมวดสีอินทร์ (081-8919482)