» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมทัศนศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่4-5
จำนวนผู้เข้าชม : 25,669 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2564

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานวิชาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 โดยมีวิทยากรจากแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติมาให้ความรู้กับนักเรียน อาทิ ฐานการปฐมพยาบาลช่วยชีวิตเบื้องต้น (การทำCPRเบื้องต้น) จากโรงพยาบาลกองบิน 7 และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ,ฐานขนมพบรัก (การทำขนมจาก บางใบไม้) , ฐานคอยจี,ฐานการทำผ้ามัดย้อม,ฐานจักสาน,ฐานกล้วย กล้วย (การทำกล้วยฉาบ) ,ฐานการทำผัดไท และฐานการทำไข่เค็ม ณ บริเวณอาคารฟรีเยรีโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา