» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันมาฆบูชาและบำเพ็ญประโยชน์ ระดับประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 56,417 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 , 5/1 , 6/1 และคณะครูระดับประถมศึกษาเข้าร่วมฟังธรรมะจากพระมหาประเสริฐศักดิ์ พัฒนพงศ์ พระใบฎีกาสันชัย สญ.ชโยและคณะสงฆ์ทั้ง5 รูป รวมถึงร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา อีกทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพัฒนาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี