» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรม English Camp ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวนผู้เข้าชม : 54,712 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2564

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม English camp ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ตึกโยเชฟ  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา