» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วย
จำนวนผู้เข้าชม : 58,804 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2564

 วันที่ 1  มีนาคม 2564  กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และเก็บสำรองในระบบของสภากาชาดไทย"  ณ  ห้องเกียรติยศ  อาคารดอนบอสโก  โรงเรียนเทพมิตรศึกษา