» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
จำนวนผู้เข้าชม : 56,422 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 มี.ค. 2564

 วันที่ 3 มีนาคม 2564 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โดยมีวิทยากรจากค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้กับนักเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา