» กิจกรรมของโรงเรียน » พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จำนวนผู้เข้าชม : 76,724 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564

 วันที่ 30 มีนาคม 2564 พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563