» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 96,987 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2564

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษา
สามารถดูผลการเรียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
+ ช่องทางที่ 1 แอปพลิเคชั่น School Bright
1.เข้าแอปพลิเคชั่น School Bright
2.กดปุ่มเมนู (มุมซ้ายบน) > ผลการเรียน
3.ใส่ปีการศึกษา และภาคเรียน
4.กดปุ่มเมนู > ถัดไป
+ ช่องทางที่ 2 เว็บไซต์คลิกลิ้งค์ https://student.schoolbright.co/Login
+++ขั้นตอนการเข้าระบบ+++
1.เลือกโรงเรียน : โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
2.ใส่รหัส : รหัสนักเรียน
3.ใส่รหัสผ่าน : ววดดปปปป (ปี ค.ศ.) ตัวอย่าง 01012021
4.กดปุ่มเมนู (มุมซ้ายบน) > คะแนนปลายภาค