» ข่าวประชาสัมพันธ์ » รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เข้ากลุ่มห้องเรียน OpenChat)
จำนวนผู้เข้าชม : 100,970 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2564

????????ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ???????? ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และสแกน Line QR Code กลุ่มห้องเรียน ในรูปแบบ Line Openchat เพื่อเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียน และขอให้ตั้งชื่อ ดังนี้ พ่อหรือแม่ น้อง.... (ชื่อที่ตั้งขึ้นไม่มีผลกระทบกับชื่อ Line ส่วนตัว)

???? นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ครูประจำชั้นจะประชาสัมพันธ์ในกลุ่ม Line ห้อง และขอให้สแกน Line QR Code หรือกดลิ้งก์ กลุ่มห้องเรียน ในรูปแบบ Line Openchat เพื่อเข้าร่วมกลุ่มห้องเรียน และขอให้ตั้งชื่อ ดังนี้ พ่อหรือแม่ น้อง.... (ชื่อที่ตั้งขึ้นไม่มีผลกระทบกับชื่อ Line ส่วนตัว) ขอบคุณครับ ???????? ????❤
สิ่งที่แนบมาด้วย : รายชื่อนักเรียน ป.1 (Line OpenChat)