» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 196,558 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564

ประกาศห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564

????????ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ???????? ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบรายชื่อห้องเรียน และขอให้ผู้ปกครอง สแกน Line QR Code กลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน สแกน Line QR Code กลุ่มนักเรียน  ขอบคุณครับ ???????? ????❤

???????? นักเรียน เข้าร่วมห้องเรียน Google Classroom (รหัสชั้นเรียนตามใบประกาศ) โดยใช้ E-Mail G-Suite For Education ของโรงเรียนดั้งนี้

ชื่อผู้ใช้  คือ รหัสนักเรียน@thepmitr.ac.th   ตัวอย่าง   12345@thepmitr.ac.th

รหัสผ่าน คือ 077272061 (รหัสเริ่มต้น) (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านและลืมรหัสผ่าน ขอให้แจ้งครูประจำชั้นในกลุ่มไลน์)

???????????? วิธีการเข้าร่วมชั้นเรียน >>>  

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1       

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5      

รายชื่อห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6