» ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2)
จำนวนผู้เข้าชม : 175,811 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 26 พ.ค. 2564

 เรื่อง    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2564  (รอบ 2)

                                  ……………………………………………………………

       ด้วยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถทำการสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้น
      จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อทำการมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามท้ายประกาศนี้ โดยให้ทำการยืนยันสิทธิ์และมอบตัวที่โรงเรียนในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น ถ้าไม่ทำการมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

 

สิ่งที่แนบมาด้วย : ประกาศรายชื่อ ม4 ปี64(รอบ2)