» กิจกรรมของโรงเรียน » ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ มาตรวจพิจารณา ความเหมาะสมของห้องเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 43,019 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 20 ก.ย. 2564

 วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุมนต์ ศิริธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการตรวจพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสมของห้องเรียน ห้องประกอบ สือ อุปกรณ์ในการขอใช้อาคารเรียน ๑ หลังและขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ห้องประกอบตามคำขอ ของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี