» กิจกรรมของโรงเรียน » นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
จำนวนผู้เข้าชม : 56,495 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2564

 วันที 11 พ.ย. 64 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาดำเนินการนำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน ไปรับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ ชั้น 3 ห้างสหไทย