» ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 97,928 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 2565

 กำหนดการสอบปลายภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565