» กิจกรรมของโรงเรียน » ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนรู้ในสภาพจริง
จำนวนผู้เข้าชม : 19,927 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 01 มี.ค. 2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเรียนรู้ในสภาพจริง หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด โดยได้นำชมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน และบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ผู้เยี่ยมชมได้รับทราบ