» กิจกรรมของโรงเรียน » ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณ"ศิษย์เก่าเทพมิตร 27 และเพื่อน" ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ❤ "มอบกล้องจุลทรรศน์ Digital จำนวน 1 เครื่อง และ ทีวี LED 50 นิ้ว 1 เครื่อง ให
จำนวนผู้เข้าชม : 31,972 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2565

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอขอบคุณ"ศิษย์เก่าเทพมิตร 27 และเพื่อน" ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ????❤ "มอบกล้องจุลทรรศน์ Digital จำนวน 1 เครื่อง และ ทีวี LED 50 นิ้ว 1 เครื่อง ให้ไว้ ณ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา" วันที่ 10 มีนาคม 2565????❤