» กิจกรรมของโรงเรียน » วันที่ 15 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่อายุตามเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ณ ชั้น 3 ห้างสหไทยการ์เด
จำนวนผู้เข้าชม : 33,661 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2565

 วันที่ 15 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่อายุตามเกณฑ์การรับวัคซีนโควิด-19 แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี ณ ชั้น 3 ห้างสหไทยการ์เด้น พลาซ่า