» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปภังกร คุ้มภัย และ เด็กชายคณัสพิสิษฐ์ ยี่สิ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเต็มจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้เข้าชม : 51,033 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2565