» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรียงลำดับตามลำดับคะแนนจำนวน 204 คน
จำนวนผู้เข้าชม : 39,979 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2565

 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เรียงลำดับตามลำดับคะแนนจำนวน 204 คน

????❤
1. เด็กชายปภังกร คุ้มภัย ที่ ส.46
2. เด็กชายคณัสพิสิษฐ์ ยี่สิ้น ที่ ส.56
3. เด็กหญิงติณณา คงปาน ที่ ส.126
4. เด็กชายรักพงศ์ ณ อุบล ที่ ส.187