» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ
จำนวนผู้เข้าชม : 48,155 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2565

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการลูกเสือ-เนตรนารี “ทบทวนหลักสูตรวิชาการทางการลูกเสือ” ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง 24 คนผู้กำกับกองลูกเสือสามัญ 26 คน และผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 43 คน โดยท่านผอ.ภูพยงค์ คงชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการสุราษฎร์ธานี และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา