» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะ รูปแบบ และกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้เข้าชม : 47,758 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2565

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะ รูปแบบ และกระบวนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”สำหรับครูผู้สอนในรายวิชาภาษาต่างประเทศของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมโดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้ Canva For Education ผ่านระบบ Zoom Application โดย นายกษิดิศ ศรีสินธุ์ชัย หัวหน้าแผนกวิชาถ่ายภาพและวิดิทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) โดย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวศุภวัลย์ ชูมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล ณ ห้องประชุมฟรีเยริโอ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา