» กิจกรรมของโรงเรียน » ประชุมปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา We are one Taem "ปรับเพื่อก้าว"
จำนวนผู้เข้าชม : 37,718 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 03 ก.ค. 2565

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาร่วมเข้าประชุมปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา "We are one Team" ปรับเพื่อก้าว ????❤ โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กนกรัตน์ มณีเนตร รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้คุณครูได้นำมาต่อยอดพัฒนาโรงเรียนในด้านๆต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนและโรงเรียนเทพมิตรศึกษาต่อไป ณ ห้องเทพลักษณ์ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี