» กิจกรรมของโรงเรียน » บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พนักงาน บันทึกเทปโทรทัศน์ รา
จำนวนผู้เข้าชม : 26,857 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2565

 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 บาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ

ประธานมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเทพมิตรศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน พนักงาน บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล ราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สฎ.
และได้รับเชิญให้ร่วมบันทึกเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M.89.75 MHz ด้วย
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Nbt south
ขอบคุณ สวท.ส