» กิจกรรมของโรงเรียน » โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ
จำนวนผู้เข้าชม : 35,591 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2565

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยจัดให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และทำบุญแห่เทียนพรรษาถวาย ณ วัดพัฒนาราม ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคล และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป