» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 30,549 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 คุณครูจันทร์เพ็ญ นวลแก้ว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานผู้รับผิดชอบการประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผู้รับผิดชอบ ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุม ภัตตาคารป๊อบอายวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี