» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน เฝ้าระวัง และโทษของกัญชา หรือกัญชง และบุหรี่ไฟฟ้า
จำนวนผู้เข้าชม : 37,906 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565

 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2565  งานอนามัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกัน และการเฝ้าระวังปัญหาการและโทษของการใช้กัญชา หรือกัญชง และบุหรี่ไฟฟ้า โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิสรา จันทร์อุทัย เภสัชกรชำนาญการสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 6    โรงเรียนเทพมิตรศึกษา