» กิจกรรมของโรงเรียน » อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายและโทษของการใช้สิ่งเสพติด
จำนวนผู้เข้าชม : 37,339 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2565

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “กฎหมายและโทษของการใช้สิ่งเสพติด โดยได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท กฤตภาส ฐานะตระกูล ข้าราชการบำนาญ ทนายความ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา