» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าชม : 42,907 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 กลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ science week ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และนายชนก ณ วาโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการช่วงชั้นที่ 3 ให้เกียรติเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนจัดขึ้น อาทิ กิจกรรมMagic chemistry / กิจกรรมMiracle of light / กิจกรรมBio exhibition และ กิจกรรมScience Innovation ณ ชั้น 3 อาคารโบดวง