» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
จำนวนผู้เข้าชม : 39,780 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา