» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมวันครู
จำนวนผู้เข้าชม : 19,305 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2566

 วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมวจนพิธีกรรมบูชามิซา เนื่องในโอกาส “วันครู” โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ และให้โอวาสแด่คณะครู และวันครูในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูอวุโส ได้พบปะให้กำลังใจและอวยพรให้กับคุณครูอีกด้วย ณ อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา