» กิจกรรมของโรงเรียน » วจนพิธีกรรมเปิดอาคาร และเสกอาคารโยเซฟ
จำนวนผู้เข้าชม : 19,338 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2566

 วันที่ 16 มกราคม 2566 วจนพิธีกรรมเปิดอาคาร และเสกอาคารโยเซฟ โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานเปิด และเสกอาคารโยเซฟ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา