» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ป.6
จำนวนผู้เข้าชม : 18,827 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2566

 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 ณ.ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี