» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
จำนวนผู้เข้าชม : 24,337 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 22 ก.พ. 2566

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดกระบี่