» กิจกรรมของโรงเรียน » ตรวจเยี่ยมติดตามแผนงานด้านความปลอดภัย และสวัสดิการของนักเรียนในสถานศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 16,798 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายโชคดี ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามแผนงานด้านความปลอดภัย และสวัสดิการของนักเรียนในสถานศึกษา และการเดินทางมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา