» กิจกรรมของโรงเรียน » โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาภายใต้ระบบ Smart School
จำนวนผู้เข้าชม : 4,676 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู เครือข่ายผู้ปกครองและตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ที่มาศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาภายใต้ระบบ Smart School ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา