» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
จำนวนผู้เข้าชม : 7,068 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีนายชาญชัย ชื่นพระแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา