» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬาสีระดับประถมศึกษา
จำนวนผู้เข้าชม : 9,310 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 17 ส.ค. 2566

กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนเทพมิตรศึกษา