» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมกีฬาสีระดับ ม.4-ม.6
จำนวนผู้เข้าชม : 5,084 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ส.ค. 2566

กิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนเทพมิตรศึกษา